Jeen Bosma, woont en werkt in de bossen van Oranjewoud. Hout, steen en staal en veel glas kenmerken de ontwerpen en gebouwde woningen van Jeen als aannemer/bouwkundig ontwerper maar zeker ook als beeldend kunstenaar.

Tijdens de 2-jarige opleiding in 2009 van Herma Bovenkerke aan het Beeldhouwcentrum Koudum werd meer gewerkt vanuit emotie/gebeurtenis of idee welke vertaald werd naar vorm, de vormtaal. Daarbij was het materiaal ondergeschikt.

De opleiding in Koudum is voor Jeen zo inspirerend geweest dat hij zich in 2010 heeft ingeschreven voor de basis opleiding beeldhouwen aan de Klassieke Academie. Deze opleiding is in juni 2011 met goed gevolg afgerond en Jeen is toegelaten voor de 5-jarige beeldhouw opleiding aan de Klassieke Academie te Groningen welke in 2016 is afgerond.